چگونه ثروتمند شویم؟

چگونه ثروتمند شویم؟ جلسه اول | چگونه ثرتمند شویم 00:00 00:00 جلسه دوم | چگونه ثرتمند شویم 00:00 00:00 جلسه سوم | چگونه ثرتمند شویم 00:00…
Build-belief-with-7-simple-steps

باورسازی با 7 گام ساده

باورسازی با 7 گام ساده ما در هر لحظه از زندگی مان در حال باورسازی و یا تقویت باورهای قبلی خودمان هستیم . بیشتر ما انسان…
List-of-positive-beliefs03

لیست باورهای مثبت

لیست باورهای مثبت باور های مثبت باور هایی هستند که ما را نامحدود می کنند چون زمانی که ما باور محدودی و عقاید و نگرش منفی…
Restrictive-beliefs

لیست باورهای محدود کننده

لیست باورهای محدود کننده باورهای محدود کننده باورهایی هستند که ما را محدود می کنند و زمانی که ما باور محدودی در مورد موضوعی داشته باشیم…
ورود