What is the art of expression
فن بیان
محسن صالحی

صفر تا صدِ فن بیان

واقعاً فن بیان چیست ؟ شاید عجیب ترین موضوعی که در مبحث فن بیان و سخنوری وجود داشته باشد این است که هنوز افراد زیادی نمیدانند

ادامه مطلب »
چگونه ثرومند شویم
ثروت
محسن صالحی

چگونه ثروتمند شویم

چگونه ثروتمند شویم؟ جلسه اول | چگونه ثرتمند شویم 00:00 00:00 جلسه دوم | چگونه ثرتمند شویم 00:00 00:00 جلسه سوم | چگونه ثرتمند شویم 00:00

ادامه مطلب »
ورود