List-of-positive-beliefs03
لیست باور های مثبت
12 مرداد 1400
Build-belief-with-7-simple-steps
باورسازی با 7 گام ساده
10 شهریور 1400
Monotheistic-beliefs-1

نامه سی و یکم نهج البلاغه یکی از مهمترین و پند آموز ترین فرمایشات حضرت علی (ع) به امام حسن است که در واقع وصیت ایشان می باشد. به نظر من ایشان خیلی خیلی خوب قانون رو و باور ها رو درک کرده اند و در این نامه اشاره های بسیار زیبایی دارند که باورهای توحیدی ایشان را نشان می دهد و استفاده کردن از این نامه و تجربه های حضرت علی (ع) همانطور که به امام حسن خیلی کمک کرده است به ما نیز خیلی کمک می کند و برای ما بسیار سودمند خواهد بود.

نامه سی و یکم نهج البلاغه

nahjolbalagheh

بدان خدایی که گنجهای آسمان و زمین در دست اوست ، به تو اجازه در خواست داده، و اجابت آن را بعهده گرفته است، تورا فرمان داده که از او بخواهی تا عطا کند و درخواست رحمت کنی تا ببخشاید. و خداوند بین تو و خودش کسی را قرار نداده تا حجاب و فاصله ایجاد کند ، و تو را مجبور نساخته که به شفیع و واسطه ای پناه ببری ، و در صورت ارتکاب گناه ، درِ توبه را مسدود نکرده است ، در کیفر تو شتاب نداشته و در توبه و بازگشت بر تو عیب نگرفته است ، در آنجا که رسوایی سزاوارِ توست . تو را رسوا نساخته ، و برای بازگشت به خویش شرایط سنگینی مطرح نفرموده است.

در گناهان تو را به محاکمه نکشیده ، و از رحمت خویش نا امیدت نکرده ، بلکه بازگشت تو را از گناهان نیکی شمرده است. هر گناه تو را یکی و هر نیکی تو را ده برابر به حساب آورده است و راه بازگشت و توبه را به روی تو گشوده است. هر گاه او را بخوانی ندایت را می شنود و چون با او راز دل بگویی راز تو را می داند ، پس حاجت خود را با او بگوی و آنچه در دل داری نزد او باز گوی ، غم و اندوه خود را در پیشگاه او مطرح کن تا غمهای تو را بر طرف و در مشکلات تو را یاری رساند.

باور به ربوبیت خداوند

Lordship-of-God

باور داشتن به ربوبیت خداوند یکی از باور های توحیدی است که حضرت در اینجا ابتدا در باره ربوبیت خداوند صحبت می کند که تمام گنج ها و تمام ثروت ها در آسمان و زمین در دست خداوند است و خداوند به تو اجازه درخواست داده است . اگر کسی درخواست کند به او داده می شود . خداوند می فرماید من اجابت می کنم درخواست درخواست کننده را . یعنی اگر درخواستی نباشد جوابی هم نخواهد بود . در اینجا حضرت به فرزند خود تاکید می کند که حتما یادت باشد که باید درخواست کنی .

ماهم باید یاد بگیریم که اگر چیزی میخواهیم درخواست کنیم . همیشه یاد بگیریم که از خداوند زیاد بخواهیم . انسان موفق ، انسان ثروتمند ، انسان سعادتمند کسی است که از خدا کم نخواهد . هر چقدر از خداوند بیشتر بخواهی به معنای این است که تو بنده شایسته تری هستی ، به این معناست که تو خداوند را بیشتر باور کرده ای ، مبادا فکر کنی که اگر از خدا کم بخواهی بهتر است ، اصلا بهتر نیست. ما باید یاد بگیریم از خداوند همه چیز بخواهیم و زیادش را هم بخواهیم .

یاد بگیر در زندگی نسبت به خداوند بسیار جاه طلب باشی بسیار بسیار زیاد ، خداوند به افرادی که جاه طلبانه ازش درخواست می کنند نعمت های زیادی می دهد . هر چقدر بیشتر بخواهی بیشتر عطا می کند و هر چقدر کمتر بخواهی کمتر عطا می کند. اگر کم از خدا می خواهیم به این دلیل است که باور نداریم خداوند را ، باور نداریم قدرت خداوند را ، باور نداریم که خداوند مالک تمام هستی هست و بسیار بخشنده است. باور داشتن به قدرت خداوند و به ثروت بی نهایت خداوند یکی از مهمترین باور های توحیدی است.

فقط از خدا بخواه

Ask-God

حضرت به فرزندش می فرماید هر چه می خواهی از خداوند بخواه و بدان که این درخواست تو هیچ نیازی به واسطه ندارد که به کس دیگری بگویی تا او برای تو از خدا بخواهد . هر چه می خواهی خودت از خدا بخواه ، خداوند هیچ شفیع و واسطه ای بین تو و خودش قرار نداده است. هرگز نباید فراموش کنیم که خداوند از رگ گردن به ما نزدیک تر است ، خداوند به ظاهر و باطن ما آگاه است و این یک باور توحیدی است.

متاسفانه خیلی از ما مثلا به خاطر گذشته ای که داریم یا به خاطر گناه ها یا اشتباهاتی که داریم فکر می کنیم که پیش خداوند هیچ اعتبار و آبرویی نداریم و فکر می کنیم که باید کسی را که اعتبار و آبرویی نزد خداوند دارد را واسطه قرار دهیم .

در صورتی که حضرت علی (ع) که خودش از آبرو دار ترین افراد نزد خداوند است به فرزندش نمی گوید که اگر در خواستی داشتی به من بگو تا به خدا بگویم . فرموده که هیچ کس بین تو و خداوند فاصله ای قرار نداده است ، هیچ کس بین تو و خداوند شفیع قرار نداده است.

متاسفانه خیلی از ما به دلیل شرکی که در وجودمان داریم فکر می کنیم که باید به کس دیگری بگوییم که از خداوند برای ما چیزی بخواهد. این یک باور شرک آلود و غیر توحیدی است که یعنی خداوند تورا دوست دارد و من را دوست ندارد . یعنی خداوند به تو نزدیک است و به من دور است.

خداوند به یک اندازه به همه نزدیک است

God-is-near

دوستان یکی از باور های توحیدی این است که خداوند به همه ما به یک اندازه نزدیک است. اصلا خداوند توی وجود ماست و ما قسمتی از خداوندیم ، ما قسمتی از وجود خداوندیم و اصلا نمی توانیم که از خداوند دور باشیم مثل اینکه از خودمان دور باشیم.

یکی از باور های شرک آلود در زمان پیامبر این بود که آنها بت ها را شفیع نزد خداوند می دانستند و می گفتند که ما به اینها درخواست مان را می گوییم و اینها به خدا می گویند. آنها بر این باور بودند که ما که انسان های گنهکاری هستیم و نزد خداوند آبرویی نداریم باید این بت ها را نزد خداوند شفیع قرار دهیم.

دوست خوبم یکی از مهمترین باورهای توحیدی این است که هیچ کس بین تو و خداوند وجود ندارد و تو نزدیک ترین فرد به خداوند هستی ، مراقب باش که مبادا فکر کنی که کس دیگری از تو نزدیک تر به خداوند است که این فکر یعنی شرک ، این باور یعنی بی ایمانی ، یعنی دور شدن از نعمت های خداوند.

در توبه همیشه باز است

Repentance

خداوند در توبه را برای بندگانش باز گذاشته است و فرموده صد بار اگر توبه شکستی باز آی و عیب نگرفته که تو که توبه شکستی چرا دوباره آمدی و شرایط سنگینی را مطرح نفرموده است و براحتی توبه پذیر و تواب است. اونجایی باید آبرو میریخت خداوند آبروی ما را خریده است . چقدر اشتباهات فاحش از ما انسانها سر زنده است که خداوند آنها را پوشانده است. ستار العیوب بودن خداوند و پوشاننده عیب ها بودن یکی از باورهای توحیدی است که ما باید نسبت به خداونددر خودمان ایجاد کنیم. آنجایی که رسوایی باید شامل حال ما میشده است . خداوند عیب های ما را پوشانده و دست ما را گرفته است.

خداوند برای پذیرفتن توبه ما شرایط سنگینی را قرار نداده است و نگفته است خب حالا که تو گناه کردی باید بری بالای بلند ترین کوه دنیا توبه کنی ، یا نگفته که حتما باید بری مکه توبه کنی ، یا در فلان مکان یا در فلان زمان باید توبه کنی یا نزد فلان کس باید توبه کنی ، خداوند هیچ شرایط دشواری را برای پذیرفتن توبه قرار نداده است . گفته است : هر وقت ، هر ساعت ، هر جا ، هر مکان و با هر زبان و با هر دینی که هستی می توانی این کار را انجام دهی و توبه تو پذیرفته خواهد شد. و هر گز شرایط سنگینی مطرح نکرده است.

خداوند بلافاصله مجازات نمی کند

Punishment

خداوند هرگز در گناهان ما را به محاکمه نکشیده است بلکه بازگشت ما را از گناهان به نیکی شمرده است ، یعنی وقتی که بر می گردیم بسیار بسیار زیاد ما را دوست می دارد اگر قرار بود که خداوند ما را برای هر اشتباهمون و هر گناهمون محاکمه کند که ما کلاً همان روز اول باید از دنیا می رفتیم و مجازاتمان مرگ بود. اینجا در ک ما این است که یکی دیگر از باورهای توحیدی این است که خداوند صبور است. خداوند به ما اجازه می دهد که تجربه کنیم ، اجازه می دهد که خطا کنیم ، اجازه می دهد که راه را پیدا کنیم ، اجازه می دهد که خودمان به شهود برسیم وگرنه اگر قرار بود که با هر اشتباهمان ما را مجازات کند قطعا هیچ انسانی زنده نمی ماند.

چقدر حضرت علی (ع) زیبا این احساس گناه را از فرزندش دور می کند ، چقدر قشنگ پاک میکند دل امام حسن را چقدر خیالش را راحت می کند و چقدر زیبا چه خدایی رو دارد به فرزندش نشان می دهد.

دقیقاً بر عکس خیلی از پدران و مادران ما که خدا را جور دیگری به ما نشان دادند و اگر هر وقت اشتباهی می کردیم یا مرتکب خطایی میشدیم تا ابد بر سرمان می کوبیدند و می گفتند ک دیگر خداوند تورا نمی بخشد ، دیگر کارت تمام شده است و دیگر برای همیشه از خدا دور شده ای ، و دیگر پیش خداوند آبرویی نخواهی داشت.

هر خطا یک و هر نیکی 10 برابر

10-times

خداوند هر اشتباه ما را یک به حساب می آورد و هر کار نیک ما را ده برابر به حساب می آورد چقدر خداوند مهربان است . یکی دیگر از باور های توحیدی که اینجا برای من ثابت شد این است که خداوند مهربان است . خداوند بخشنده است. حضرت می فرماید هر اشتباه ما را خداوند همان یکی به حساب می آورد و هر کار خوب ما را ده به حساب می آورد یعنی چقدر سریع کار های خوب ما می تواند کار های بد ما و گناهان و اشتباهات ما را از بین ببرد.

دوست خوبم به خاطر اشتباهات و گناهانت مایوس نباش اینقدر کار خوب در زندگی ات انجام بده که تمام آنها را بپوشاند . هر وقت که تصمیم گرفتی پاک بشی توبه کن و ایمان داشته باش که خداوند توبه تو را پذیرفته است ، و کل کارنامه قبلی ات را پاک کرده است ، اصلاً نگرانش نباش و هر روز اشتباهات خودت را در ذهن خودت مرور نکن که اگر این کار را بکنی بیشتر اشتباه و گناه می کنی و بیشتر خودت رو از خداوند دور خواهی کرد.

بخوان تا اجابتت کند

Prayer

هر گاه که خداوند را بخوانی ندایت را می شنود و هر زمانی که با او درد دل کنی راز تو را می داند پس حاجت و غم و اندوه خود را با خداوند بگو ، حرفهایت را و درد دل هایت را پیش خودش ببر تا به درد هایت پاسخ دهد و هرگز و هرگز و هرگز پیش کسی درد و دل نکنید و دنبال سنگ صبور نگردید که هر چه بیشتر درد دل کنید در پیش غیر خدا ، اتفاقات بدتری رو به سمت خودت جذب خواهی کرد .

این یک قانون است ، یکی از مهمترین قوانین جهان هستی است ، هرگز دنبال سنگ صبور نگردید و هرگز سنگ صبور کسی نباشید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود