Entrepreneur-wealth-creation-belief
10 باور ثروت سازِ کارآفرین های بزرگ
10 مرداد 1400
List-of-positive-beliefs03
لیست باور های مثبت
12 مرداد 1400
Restrictive-beliefs

لیست باورهای محدود کننده

باورهای محدود کننده

باورهای محدود کننده باورهایی هستند که ما را محدود می کنند و زمانی که ما باور محدودی در مورد موضوعی داشته باشیم دیگر مهم نیست که چقدر تلاش میکنیم . نتیجه ای نمی گیریم چون باورهای ما یک چیز دیگر میخواهند و خواسته ما یک چیز دیگر و در واقع باور ها وخواسته های ما در دو جهت متضاد هستند . مثل اینکه یک پای ما روی گاز و پای دیگرمان روی ترمز است و اجازه نمی دهد که ما اصلا حرکت کنیم .

افراد فقیر غالبا بر این باورند که عوامل بیرونی بر زندگی ما تاثیر گذار هستند و گمان می کنند که عوامل بیرونی مثل شرایط کشور ، محل زندگی ، آب و هوا ، ریس و کارمند و پدر و مادر و غیره نقش خیلی مهمی در موفقیت ما دارند. اما افراد ثروتمند می دانند که این عوامل درونی هستند که عوامل بیرونی را تحت تاثیر قرار می دهند .

عواملی همچون : عقاید ، شخصیت ، باورهای ناخودآگاه ، احساس در مورد خود ، عادتها ، اعتماد به نفس ، عزت نفس ، لیاقت ثروتمند شدن ، غلبه بر ترس و نا امیدی ، گفتگوهای درونی و خیلی از اینها هستند که هم عوامل بیرونی و هم زندگی ما را تحت تاثیر قرار می دهند.

باورهای مثبت : دنیای درونی من دنیای بیرونی من را می سازد .

تاثیرات تربیت از کودکی تا الان

تاثیرات تربیت از کودکی تا الان

مواردی که شنیدیم : پول منشاء همه بدبختی هاست . پولت رو برای روز مبادا نگه دار . ثروتمندان ظالم و حریص هستند . برای ثروتمند شدن باید پوستت کنده بشه . پول که علف خرس نیست . خدا افراد پولدار رو دوست نداره . فقط قشر خاصی با روابطی که دارند می توانند ثروتمند بشوند . پول باعث خوشبختی نمیشه . برای پولدار شدن باید بقیه رو له کنی. همه ما اینگونه عبارت ها را در کودکی بسیار در باره پول شنیدیم این عبارت هایی که بارها و بارها در ذهن ما تکرار شد و تبدیل به باور شده است . باورهایی کاملا اشتباه و محدود کننده . در ادامه تفاوت های باورهای بنیادین ثروتمندان و فقیران را با هم بررسی می کنیم .

لیست باور های محدود کننده فقیران

باور های محدود کننده افراد فقیر
 • فقیران باور دارند که برای بهره بردن از زندگی به پول زیاد نیاز نیست . و با پول کم هم می توان از تمام جنبه های زندگی بهره برد.
 • فقیران باور دارند که نمی توانند به مقدار زیاد داشته باشند. و به همین دلیل همیشه به مقدار کم رضایت می دهند.
 • فقیران باور دارند که ثروت ایمان را از بین می برد. و می ترسند که ثروتمند شوند مبادا ایمانشان بر باد رود.
 • فقیران همواره در ترس زندگی می کنند و نگران اند که در آینده به هر علتی همه چیز خراب شود.و نمی دانند که خودشان خالق آینده خودشان هستند.
 • فقیران همیشه به دنبال مقصر برای نرسیدن به موفقیت مالی هستند.و همیشه کشور و مسئولین و پدر و مادر و رئیس و کارمند را مقصر می دانند .
 • فقیران باور دارند که موفق شدن به جنسیت و استعداد و سرمایه و زندگی در کشور خاص بستگی دارد.
 • فقیران همیشه در نگرانی از تمام شدن فرصت ها هستند و به همین دلیل همیشه حسادت می ورزند.
 • فقیران به طور مشخص نمی دانند چه می خواهند. و هیچوقت اهداف واضح و مشخص و مکتوب برای خودشان ندارند .
 • فقیران همه کاره و هیچ کاره هستند و باور دارند که ثروتمند شدن نیازی به متخصص شدن ندارد.
 • فقیران همیشه منتظر اند تا شرایط دلخواه فراهم شود و بعد حرکت کنند و خودشان نمی خواهند موقعیت و شرایط را بوجود بیاورند.
 • فقیران همواره تمرکز خود را بر روی ناخواسته هایشان می گذارند و به چیزی که نمی خواهند توجه می کنند.و همان هم وارد زندگی شان می شود.
 • فقیران به راحتی تحت تاثیر شرایط فرو می ریزند و هر گز نمی توانند احساساتشان را کنترل کنند و در شرایط بحرانی آرام باشند.
 • فقیران مسائل غیر ضرور ی و غیر مهم را انجام می دهند همان مسائلی که به موفق شدنشان هیچ کمکی نمی کند.
 • فقیران کارهایشان را بدون بررسی شروع کرده و به سرعت ناامید می شوند و ادامه نمی دهند.و هیچ کاری را دنبال نمی کنند تا به نتیجه دلخواه برسند.
 • فقیران برای جلوگیری از غرق شدن دیگران را به پایین می کشند و هرگز برای بالاتر رفتن دیگران هیچ تلاشی نمی کنند .
 • فقیران خیلی ظاهر بین هستند و تمام واقعیت را بر اساس ظاهر اوضاع می سنجند و همیشه به ظاهر اوضاع و شرایط اقتصادی توجه می کنند.
 • فقران همیشه با دید شک و تردید به شهود خود نگاه می کنند و بر اساس آن عمل نمی کنند.
 • فقیران همواره از همه کس و همه چیز گله مند هستند و همیشه دلیلی برای ناسپاسی دارند و هرگز سپاسگذاری و شکر گذاری انجام نمی دهند.
 • فقیران تجسم کردن را موضوعی مسخره و بی اهمیت می دانند و فکر می کنند که با این کار وقت خود را تلف می کنند .
 • فقیران همواره با تنبلی و امروز و فردا کردن موقعیت را از دست می دهند.و هرگز ایده های خود را عملی نمی کنند.
 • فقیران همیشه و همه جا از کاری که می کنند متنفرند و هرگز به کاری که انجام می دهند عشق نمی ورزند.
 • فقیران همواره می خواهند نفر آخر باشند و هرگز به نفر اول بودن و اینکه در هر جایی بهترین باشند فکر نمی کنند.
 • فقیران همیشه به کمیت کار فکر می کنند نه به کیفیت کار و اغلب کار های تعداد بالا ولی غیر موثر انجام می دهند.

لیست باورهای نامحدود ثروتمندان

باورهای افراد موفق
 • ثروتمندان باور دارند که بدون پول کافی نمی توان از تمام جنبه های زندگی بهره برد.
 • ثروتمندان باوری در خود ساخته اند که هرگز به مقدار کم رضایت نمی دهند.
 • ثروتمندان بر این باور اند که هر کسی که با ایمان تر باشد ثروتمند تر می شود.
 • ثروتمندان نگران آینده شان نیستند زیرا می دانند آنها خودشان خالق آینده زندگی شان هستند.
 • ثروتمندان باور دارند که ثروتمند شدن هیچ ارتباطی به جنسیت ، استعداد ، سرمایه و زندگی در کشور خاصی ندارد.
 • ثروتمندان باور دارند که فرصت ها و نعمت ها هرگز تمام نمی شود.
 • ثروتمندان همیشه دارای اهداف مشخص ، واضح و مکتوب هستند.
 • ثروتمندان سعی می کنند در یک زمینه خاص مورد علاقه شان متخصص شوند.
 • ثروتمندان باور دارند که همیشه شرایط به نفع آنهاست و از هر موقعیت و شرایطی ثروت می سازند.
 • ثروتمندان باور دارند که توجه به خواسته ها مهم است و به چیزی که می خواهند توجه می کنند.
 • ثروتمندان باور دارند که همواره احساسی قوی دارند و می توانند در هر شرایطی خود را آرام کنند.
 • ثروتمندان باور دارند که همیشه باید مسائل مهم و ضروری را انجام داد و هرگز به کارهای بیهوده نمی پردازند.
 • ثروتمندان هر کاری را با فکر شروع می کنند و تا رسیدن به نتیجه مطلوب اصرار می ورزند.
 • ثروتمندان بر این باور اند که برای بالاتر رفتن باید دیگران را نیز بالا بکشند و با موفقیت خود باعث موفقیت دیگران هم می شوند.
 • ثروتمندان به ظاهر اوضاع و شرایط اقتصادی توجهی نمی کنند و می دانند همواره فضای موفقیت و ثروت وجود دارد.
 • ثروتمندان باور دارند که وقتی حرکت کنند قدم به قدم راههای درست به آنها گفته خواهد شد و به شم و شهود درونی خود اعتماد می کنند.
 • ثروتمندان باور دارند که شکر گذاری نعمت شان را بیشتر خواهد کرد و همیشه به خاطر همه چیز سپاسگذار و شکر گذار خداوند هستند.
 • ثروتمندان به تجسم رویاها باور دارند و همواره نقطه رسیدن به هدف را در ذهنشان تجسم می کنند و آن را دنبال می کنند.
 • ثروتمندان باور دارند که باید بلافاصله به ایده های خود عمل کنند و آن را کمکی از جانب خداوند می دانند.
 • ثروتمندان باور دارند که باید با عشق کار کرد و همواره به کاری که انجام می دهند عشق می ورزند.
 • ثروتمندان باور دارند که فقط باید نفر اول باشند و همیشه می خواهند که نفر اول باشند و به دوم شدن هم رضایت نمی دهند.
 • ثروتمندان باور دارند که همواره باید کارهایشان را با بالاترین کیفیت انجام دهند و کیفیت بیشتر از کمیت برایشان اهمیت دارد.

ساختن باورهای نامحدود با جملات تاکیدی

ساختن باورهای نامحدود با جملات تاکیدی
 • من برای استفاده از تمام جنبه های زندگی ام پول زیادی درخواست می کنم.
 • من ایمان دارم که می توانم به مقدار زیاد ثروت داشته باشم .
 • من مطمئنم هر چه ایمان بیشتری به خداوند داشته باشم ثروتمند تر خواهم شد.
 • من مطمئنم خودم خالق آینده خودم هستم.
 • من در هر شرایطی و در هر سنی و با هر سرمایه ای و در هر جایی می توانم ثروتمند شوم.
 • من مطمئنم ثروت ها و نعمت ها تا ابد بیشتر و بیشتر می شود.
 • من برای موفق شدن اهداف مشخص و واضح و مکتوب دارم و آنها را هر روز مرور می کنم.
 • راحت ترین راه برای رسیدن به ثروت کار کردن تخصصی در شغل مورد علاقه من است.
 • من باور دارم که از هر فرصتی و موقعیتی ثروت می سازم.
 • من فقط به مسائلی که می خواهم وارد زندگی ام شوند توجه می کنم.
 • من هر اتفاقی که بی افتد آرامشم را حفظ می کنم.
 • من مواردی را که به موفق تر شدنم کمک می کند انجام می دهم.
 • من بعد از تصمیم گیری مناسب تا رسیدن به هدف با ایمان ادامه می دهم.
 • هر چه به دیگران کمک کنم که ثروتمند تر و شادتر باشند خودم نیز ثروتمند تر و شاد تر خواهم شد.
 • جهان من سرشار از ثروت و خوشبختی است که از هر جهت به سمت من روان است.
 • من همواره به ندای درونی خودم که سخن خداست و به من امید و آرامش و قدرت می دهد اعتماد کرده و همواره به آن عمل می کنم.
 • من همواره بخاطر داشته ها و ایده هایم سپاسگذار خداوند هستم.
 • من همیشه نقطه رسیدن به هدف را تجسم می کنم و از آن لذت می برم.
 • من بلافاصله به ایده هایم عمل می کنم چون می دانم آنها کمکی از جانب خداوند است.
 • من همواره شغلی را که به آن علاقه مندم را انتخاب می کنم.
 • من همواره می خواهم در هر جایی بهترین باشم .
 • من همواره کارهایم را با بالاترین کیفیت ممکن انجام می دهم.

1 دیدگاه

 1. صفا گفت:

  درود به شما عالی بود و بی نهایت تأثیرگذار …
  باقدرت پیش برو …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود