Belief-therapy
باور درمانی چیست ؟
16 تیر 1400
How-to-change-our-beliefs
چگونه باورهایمان را تغییر دهیم
18 تیر 1400
Believe-in-attracting-money

باور جذب پول

Believe-in-attracting-money-1

باور جذب پول چیست ؟

باور جذب پول یک باور مهم است که از زیر مجموعه های قانون جذب و جذب ثروت می باشد که ما انسانها وقتی آن را بکار گیریم توسط آن می توانیم ثروت زیادی را دریافت کنیم . اگر اساس باور جذب پول را بدانیم و آن را در زندگی مان بکار گیریم مطمئناً دروازه های فراوانی به زندگی ما گشوده خواهد شد . برای قانون ابداً تفاوتی ندارد که شما چکاره هستید و در چه حوزه ای فعالیت می کنید. در هر شغلی و در هر حیطه ای که فعالیت می کنید این را بدانید که اگر قانون را خوب یاد بگیرید و آن را در زندگی تان استفاده کنید به خیلی خیلی بیشتر از آن چیزی که باورتان می شود دست پیدا می کنید.

نکته مهمی که اینجا وجود دارد این است که باور جذب پول زمانی کار خود را شروع می کند که شما اصول اولیه آن را بدانید و آن را بخوبی در زندگی تان بکار گیرید . برای رسیدن به ثروت و فراوانی و استقلال مالی هم باید با باور جذب پول آشنا شوید و قانون جذب بدانید و هم اینکه بتوانید فرکانس ثروت را به جهان هستی ارسال کنید.

مهم ترین چیزی که اینجا شما باید رعایت کنید این است که باید کاری در آن فعالیت می کنید را دوست داشته باشید و باید عاشق شغلی که انتخاب کرده اید باشید .

همین احساسات خوب باعث می شود که اتفاقات خیلی خوبی نیز برای شما رخ دهد و همچنین بازدهی شما را خیلی افزایش می دهد و وقتی بازدهی شما مثلا دو برابر شود قطعا سرعت رسیدن به خواسته های تان نیز دو برابر می شود و ایده ها و افکار و باورهایی که می تواند شما را به هدف تان نزدیک تر کند به ذهن شما راه پیدا می کند. این مدل ایده ها و نگرش ها وقتی به سوی شما خواهد آمد که شما شغلتان را دوست بدارید و عاشقش باشید.

اگر در شغلتان دوست داشتن و علاقه ای در کار نباشد قطعا انگیزه ای و نیرویی هم نخواهد بود و این دلیل سبب می شود که شما از پول دور شوید . این یکی از قوانین مهم جذب پول است.

البته یکی از قوی ترین روش ها برای جذب پول که خیلی سریع نتیجه می دهد این است که برای هر پولی که به دستتان می آید خدا را شکر کنید و از معجزه شکرگذاری استفاده کنید . شکر گذاری باعث فرستادن فرکانس خوب به کائنات می گردد و نتیجه اش هم روزی بیشتر ، ثروت بیشتر و فراوانی بیشتر است.

یکی دیگر از موارد مهم برای جذب پول ، این است که ما پولمان را دوست داشته باشیم . متاسفانه خیلی ها به پول بد و بیراه می گویند مثلا من شنیده ام که می گویند این پول لعنتی چیست که زندگی مردم را تحت الشعاع قرار داده است ، یا مثلا من کی به این پول لعنتی می رسم ، ثروت مقدس است و پول نمادی از قدرت و رحمت خداوند است و حتی خود خداوند هم بیشتر از ما دوست دارد که ما ثروتمند شویم . یکی از علت هایی که سبب می شود فراوانی به زندگی خیلی از افراد وارد نشود این است که آنها پول را دوست ندارند ، بیشتر افراد در باورهای پنهان خود پول را آن گونه که باید دوست ندارند وهمین موضوع سبب شده است که رفته رفته از ثروت دور شوند و فاصله ای بین آنها و فراوانی ایجاد شود و نتوانند از باور جذب پول به درستی استفاده کنند.

آیا از باور جذب پول استفاده می کنیم

Use-Money-Absorption-Belief

اگر می خواهیم تشخیص دهیم که از باور جذب پول استفاده می کنیم باید ببینیم که در باره پول چه حسی داریم . باید ببینیم که احساس ما در باره پول احساس خوبی است یا احساس بدی ؟

بیشتر مردم ادعا دارند که ثروت را دوست دارند ولی هنگامی که به احساس آنها دقت می کنید خواهید دید که حس این افراد در باره پول بد است و این نشان دهنده آن است که آنها ثروت را دوست ندارند.

اگر انسانی کل پولی را که لازم دارد در اختیار داشته باشد آن موقع حتما احساس خوبی در باره پول دارد و پول را دوست خواهد داشت. اگر به دور و اطراف خود نگاه کنید خواهید فهمید که بیشتر مردم هم احساس بدی در باره پول دارند و هم باورهای جذب پول آنها اشتباه است . همین امر نشان دهنده این است که بیشترین مقدار از ثروت جهان در اختیار 10% مردم جهان است . فرقی که انسانهای ثروتمند با دیگر انسانها دارند این است که آنها همیشه و در همه حال احساس خوبشان را نسبت به پول و ثروت حفظ می کنند و به همین دلیل همیشه دروازه های فراوانی و نعمت به روی آنها گشوده می شود . ما باید احساسات بد را که همانند ترمزهایی در مسیر موفقیت و جذب پول عمل می کنند از زندگی مان ریشه کن کنیم و جای آنها را با احساسات مثبت پر کنیم.

پول را به خود نزدیک کنید

Bring-money-closer-to-you

وقتی ما انسانها درباره پول حس مان خوب نباشد آن را از خودمان دور می کنیم . حتی هنگامی که یک پول اضافه بر سازمان که منتظرش نبودیم به دست ما میرسد . میبینیم که در زمانی کوتاه آن را از دست دادیم . مثلا ماشین مان خراب می شود ، خانه احتیاج به تعمیر پیدا می کند . تصادفی یکدفعه ای پیش می آید و یا بدهی های جدید برایمان درست می شود و خیلی از این قبیل موضوعات ، همه آنها با هم متحد می شوند تا ما را از ثروتمان دور کنند . بنابر این تا می توانیم باید حالمان و احساس مان و نگرش مان را نسبت به پول درست کنیم و این باور را در ذهن خودمان ایجاد کنیم که پول نعمت است ، پول رحمت است و پول برکت است .

باور فراوانی در جذب پول

Many-believe-in-attracting-money

یک از مهمترین و ریشه ای ترین باورها برای جذب پول این است که این موضوع را درک کنیم که افراد ثروتمند هیچوقت به کم راضی نیستند . افراد ثروتمند وقتی معنی حقیقی ثروت و فراوانی را درک می کنند و وقتی می بینند که یک انسان تا کجاها می تواند پیش برود و وقتی وارد جمع ثروتمندان می شوند تصمیم می گیرند هر روز به سمت بیشتر و به سمت بهتر شدن قدم بردارند و به جای قانع بودن و بسنده کردن به شرایط دلخواه روز به روز جاه طلبانه پیشرفت می کنند .

در واقع همیشه خواسته های آنها جلو تر از داشته های آنها است و این خیلی خوب است و این باعث پیشرفت جهان می شود اما فقیران بر این موضوع باور دارند که نمی توانند به مقدار زیاد داشته باشند و همیشه باور کمبود دارند و به یک مقدار کم و به یک زندگی ساده بسنده می کنند و هرگز به این فکر نمی کنند که می شود بهتر از این هم زندگی کرد و باوری که ما باید بسازیم این است : من ایمان دارم که می توانم به مقدار زیاد ثروت داشته باشم

اعتماد به نفس در جذب پول

Self-Confidence-

اعتماد به نفسی که از خودمان نشان می دهیم  یکی دیگر از باورهای جذب پول است زندگی ما انسانها پر شده از لحظات سختی که شکست های متوالی کوچک و بزرگ در آن بوده است. و یک انسان قوی با تمام قوا با این مشکلات جنگیده است و تک تک این شکست ها کافیست. تا هر فردی را از پای دربیاورد اما یک انسان مثبت با هر بار شکست قوی تر شده و توانسته باور های ثروت سازی را در خودش به وجود بیاورد و به راهش ادامه می دهد .

اعتماد به نفس باوری است که لازمه اصلی برای جذب پول و ثروت می باشد و باعث می شودانسان بعد از هر شکستی دوباره از جای بلند شود. و جرئت دوباره و انرژی دوباره برای عملی کردن ایده های شان را می گیرد . بهتر است که بگوییم بدون داشتن اعتماد به نفس هیچ انسانی تبدیل به یک انسان ثروت ساز نمی شود .

اگر اعتماد به نفس ندارید اصلا مشکل نیست چون بدست آوردن اعتماد به نفس یک مهارت اکتسابی است . و مثل هر مهارت دیگری می توانیم باور های اعتماد به نفس ایجاد کن را در خودمان افزایش دهیم. و اگر با نبود و یا کمبود اعتماد به نفس روبرو هستید باید بدانید .که این اصلا بهانه خوبی برای کنار کشیدن از مسیر موفقیت نیست و این یک باور غلط است . چون مهارت به دست آوردن و افزایش اعتماد به نفس مهارتی است. که با یک سری تمرینات ساده به سادگی و به سرعت قابل افزایش است.

فرصت برای جذب پول بی نهایت است

The-opportunities-are-endless

یکی از مهم ترین موضوعات و به نظرمن مهم ترین باور جذب پول باور به فروانیست ، باور به اینکه ثروت در جهان بی نهایت است.فرصت برای ثروتمند شدن بی نهایت است. موقعیت برای ثروتمند شدن بی نهایت است. این باور که فرصت ها و نعمت ها هر روز دارند بیشتر و بیشتر میشوند . این باور باور بسیار مهمی است .

متاسفانه خیلی از افراد با یک باور اشتباه با این باور که در جهان کمبود وجود دارد و پول و ثروت و موقعیت ها به اندازه همه نیست و پول به همه نمیرسه و فقط یه مقداری پول و ثروت و نعمت وجود دارد که در اختیار یه عده خاصی است که اونها این پول رو برداشتند و به بقیه نمی رسد زندگی خودشان را نابود کرده اند و در مسیری قرار گرفته اند که فرصت ها ، شرایط ، ایده ها و اتفاقاتی که میتواند آنها را ثروتمند کند در این مسیر وجود ندارد .

باور کمبود پول یکی از خطر ناک ترین باور هایی است که می تواند ثروتمند شدن افراد را برای همیشه به تعویق بیاندازد . اگر ما می بینیم که کسی حرص می ورزد یا همیشه طمع دارد و می ترسد تماما به خاطر باور های کمبود است . حرص و طمع و نزول و ربا و … تمام مواردی که ما میبینیم در مورد پول موارد نادرستی است همه اش ریشه درباور کمبود پول دارد و از این باور محدود کننده ایجاد شده است که پول کم است. خیلی از افراد در این مورد مشکل دارند . آدمی که طمع می ورزد همیشه فکر می کند که کمبود موقعیت و ثروت و فرصت وجود دارد و گمان می کند که اگر از این فرصت استفاده نکند دیگر نمی تواند مثل این را به دست آورد .

به همین دلیل بیشتر اوقات کار های اشتباه انجام می دهند و زیر بار وام های غیر معقول می روند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود