27 تیر 1400
Build2

باور مثبت چگونه ساخته می شود

باور مثبت چگونه ساخته می شود باید به این موضوع باور داشته باشیم که برای ساختن زندگی بهتر باید باور خودمون روبهتر کنیم ، باید باورهای […]
26 تیر 1400
Types-of-beliefs

انواع باور

انواع باور درحقیقت تمام باورهای ما انسانها به دو دسته کلی تقسیم می شوند باورهای مثبت و باورهای منفی ، اغلب باورهایی که ما را محدود […]
24 تیر 1400
Belief-in-the-heart-or-belief

باور قلبی یا اعتقاد

باور قلبی یا اعتقاد اعتقادات یا باورها بیشتر بر زندگی ما اثر گذار است افکار و نگرش ما انسانها  از همه لحاظ چه روحی و عاطفی […]
23 تیر 1400
Changing-fundamental-beliefs--

تغییر باورهای بنیادی

تغییر باورهای بنیادی باورهایی که ما از بچگی با آن های بزرگ شده ایم باورهایی که تمام زندگی ما را شکل می دهند و نقش خیلی […]
22 تیر 1400
9-Beliefs-for-building-wealth

9 باور ثروت ساز

9 باور ثروت ساز ایجاد باورهای ثروت ساز به این دلیل مهم است که وقتی شما در خودتان باورهای مثبت و باورهای ثروت ساز ایجاد کردیم […]
21 تیر 1400
Perseverance-and-effort-or-true-belief

پشتکار و تلاش یا باور درست

پشتکار و تلاش یا باور درست واقعا چه رازی در پشت صحنه افراد موفق وجود دارد که ما از دانستن آن بی خبر هستیم ، آیا […]
20 تیر 1400
Psychology-of-Belief

روانشناسی باور

روانشناسی باور قانون زندگی قانون باورهاست کافیست باور کنید تا ببینید. وقتی صحبت از روانشناسی باور به میان می آید ، این سوالات در ذهن ما […]
19 تیر 1400
Change-financial-beliefs

تغییر باور مالی

تغییر باور مالی در تمام دوران زندگی مان انسان های زیادی سر راه ما قرار می گیرند ، انسانهایی با باور مالی درست و انسانهایی با […]
18 تیر 1400
How-to-change-our-beliefs

چگونه باورهایمان را تغییر دهیم

چگونه باورهایمان را تغییر دهیم هنگامی که متوجه می شویم باورهای ما تمام اتفاقات زندگی ما را رقم می زنند به این فکر می افتیم که […]
ورود