9 تیر 1400
Build belief

چگونه باور ایجاد کنیم

چگونه باور ایجاد کنیم باور های محدود کننده باور همان فکری است که ما از کودکی دریافت کردیم و پذیرفته ایم. و با دیدن الگو ها […]
8 تیر 1400
Belief

باور چیست؟

باور چیست؟ باور حتما شما هم شنیده اید که بهترین راه برای رسیدن به زندگی بهتر و موفقیت ایجاد باور های مثبت و از بین بردن […]
7 فروردین 1400

5 گام تا سحرخیزی واقعی

5 گام تا سحرخیزی واقعی رویای سحرخیز شدن برای همه یه رویای دوست داشتنیه که برای بعضیا دست یافتنی و برای بعضیا دست نیافتنیه 1 – […]
ورود