Entrepreneur-wealth-creation-belief
10 باور ثروت سازِ کارآفرین های بزرگ
10 مرداد 1400
List-of-positive-beliefs03
لیست باورهای مثبت
12 مرداد 1400
Restrictive-beliefs

لیست باورهای محدود کننده

Restrictive-beliefs-1

باورهای محدود کننده باورهایی هستند که ما را محدود می کنند و زمانی که ما باور محدودی در مورد موضوعی داشته باشیم دیگر مهم نیست که چقدر تلاش میکنیم . نتیجه ای نمی گیریم چون باورهای ما یک چیز دیگر میخواهند و خواسته ما یک چیز دیگر و در واقع باور ها وخواسته های ما در دو جهت متضاد هستند . مثل اینکه یک پای ما روی گاز و پای دیگرمان روی ترمز است و اجازه نمی دهد که ما اصلا حرکت کنیم .

افراد فقیر غالبا بر این باورند که عوامل بیرونی بر زندگی ما تاثیر گذار هستند و گمان می کنند که عوامل بیرونی مثل شرایط کشور ، محل زندگی ، آب و هوا ، ریس و کارمند و پدر و مادر و غیره نقش خیلی مهمی در موفقیت ما دارند. اما افراد ثروتمند می دانند که این عوامل درونی هستند که عوامل بیرونی را تحت تاثیر قرار می دهند . عواملی همچون : عقاید ، شخصیت ، باورهای ناخودآگاه ، احساس در مورد خود ، عادتها ، اعتماد به نفس ، عزت نفس ، لیاقت ثروتمند شدن ، غلبه بر ترس و نا امیدی ، گفتگوهای درونی و خیلی از اینها هستند که هم عوامل بیرونی و هم زندگی ما را تحت تاثیر قرار می دهند.

باور مثبت : دنیای درونی من دنیای بیرونی من را می سازد .

ما چگونه تربیت شدیم

Raising-a-child

مواردی که شنیدیم : پول منشاء همه بدبختی هاست . پولت رو برای روز مبادا نگه دار . ثروتمندان ظالم و حریص هستند . برای ثروتمند شدن باید پوستت کنده بشه . پول که علف خرس نیست . خدا افراد پولدار رو دوست نداره . فقط قشر خاصی با روابطی که دارند می توانند ثروتمند بشوند . پول باعث خوشبختی نمیشه . برای پولدار شدن باید بقیه رو له کنی. همه ما اینگونه عبارت ها را در کودکی بسیار در باره پول شنیدیم این عبارت هایی که بارها و بارها در ذهن ما تکرار شد و تبدیل به باور شده است . باورهایی کاملا اشتباه و محدود کننده . در ادامه تفاوت های باورهای بنیادین ثروتمندان و فقیران را با هم بررسی می کنیم .

لیست باور های محدود کننده فقیران :

Poor-person

فقیران باور دارند که برای بهره بردن از زندگی به پول زیاد نیاز نیست . و با پول کم هم می توان از تمام جنبه های زندگی بهره برد.

فقیران باور دارند که نمی توانند به مقدار زیاد داشته باشند. و به همین دلیل همیشه به مقدار کم رضایت می دهند.

فقیران باور دارند که ثروت ایمان را از بین می برد. و می ترسند که ثروتمند شوند مبادا ایمانشان بر باد رود.

فقیران همواره در ترس زندگی می کنند و نگران اند که در آینده به هر علتی همه چیز خراب شود.و نمی دانند که خودشان خالق آینده خودشان هستند.

فقیران همیشه به دنبال مقصر برای نرسیدن به موفقیت مالی هستند.و همیشه کشور و مسئولین و پدر و مادر و رئیس و کارمند را مقصر می دانند .

فقیران باور دارند که موفق شدن به جنسیت و استعداد و سرمایه و زندگی در کشور خاص بستگی دارد.

فقیران همیشه در نگرانی از تمام شدن فرصت ها هستند و به همین دلیل همیشه حسادت می ورزند.

فقیران به طور مشخص نمی دانند چه می خواهند. و هیچوقت اهداف واضح و مشخص و مکتوب برای خودشان ندارند .

فقیران همه کاره و هیچ کاره هستند و باور دارند که ثروتمند شدن نیازی به متخصص شدن ندارد.

فقیران همیشه منتظر اند تا شرایط دلخواه فراهم شود و بعد حرکت کنند و خودشان نمی خواهند موقعیت و شرایط را بوجود بیاورند.

فقیران همواره تمرکز خود را بر روی ناخواسته هایشان می گذارند و به چیزی که نمی خواهند توجه می کنند.و همان هم وارد زندگی شان می شود.

فقیران به راحتی تحت تاثیر شرایط فرو می ریزند و هر گز نمی توانند احساساتشان را کنترل کنند و در شرایط بحرانی آرام باشند.

فقیران مسائل غیر ضرور ی و غیر مهم را انجام می دهند همان مسائلی که به موفق شدنشان هیچ کمکی نمی کند.

فقیران کارهایشان را بدون بررسی شروع کرده و به سرعت ناامید می شوند و ادامه نمی دهند.و هیچ کاری را دنبال نمی کنند تا به نتیجه دلخواه برسند.

فقیران برای جلوگیری از غرق شدن دیگران را به پایین می کشند و هرگز برای بالاتر رفتن دیگران هیچ تلاشی نمی کنند .

فقیران خیلی ظاهر بین هستند و تمام واقعیت را بر اساس ظاهر اوضاع می سنجند و همیشه به ظاهر اوضاع و شرایط اقتصادی توجه می کنند.

فقران همیشه با دید شک و تردید به شهود خود نگاه می کنند و بر اساس آن عمل نمی کنند.

فقیران همواره از همه کس و همه چیز گله مند هستند و همیشه دلیلی برای ناسپاسی دارند و هرگز سپاسگذاری و شکر گذاری انجام نمی دهند.

فقیران تجسم کردن را موضوعی مسخره و بی اهمیت می دانند و فکر می کنند که با این کار وقت خود را تلف می کنند .

فقیران همواره با تنبلی و امروز و فردا کردن موقعیت را از دست می دهند.و هرگز ایده های خود را عملی نمی کنند.

فقیران همیشه و همه جا از کاری که می کنند متنفرند و هرگز به کاری که انجام می دهند عشق نمی ورزند.

فقیران همواره می خواهند نفر آخر باشند و هرگز به نفر اول بودن و اینکه در هر جایی بهترین باشند فکر نمی کنند.

فقیران همیشه به کمیت کار فکر می کنند نه به کیفیت کار و اغلب کار های تعداد بالا ولی غیر موثر انجام می دهند.

لیست باورهای نامحدود ثروتمندان :

Rich-person

ثروتمندان باور دارند که بدون پول کافی نمی توان از تمام جنبه های زندگی بهره برد.

ثروتمندان باوری در خود ساخته اند که هرگز به مقدار کم رضایت نمی دهند.

ثروتمندان بر این باور اند که هر کسی که با ایمان تر باشد ثروتمند تر می شود.

ثروتمندان نگران آینده شان نیستند زیرا می دانند آنها خودشان خالق آینده زندگی شان هستند.

ثروتمندان باور دارند که ثروتمند شدن هیچ ارتباطی به جنسیت ، استعداد ، سرمایه و زندگی در کشور خاصی ندارد.

ثروتمندان باور دارند که فرصت ها و نعمت ها هرگز تمام نمی شود.

ثروتمندان همیشه دارای اهداف مشخص ، واضح و مکتوب هستند.

ثروتمندان سعی می کنند در یک زمینه خاص مورد علاقه شان متخصص شوند.

ثروتمندان باور دارند که همیشه شرایط به نفع آنهاست و از هر موقعیت و شرایطی ثروت می سازند.

ثروتمندان باور دارند که توجه به خواسته ها مهم است و به چیزی که می خواهند توجه می کنند.

ثروتمندان باور دارند که همواره احساسی قوی دارند و می توانند در هر شرایطی خود را آرام کنند.

ثروتمندان باور دارند که همیشه باید مسائل مهم و ضروری را انجام داد و هرگز به کارهای بیهوده نمی پردازند.

ثروتمندان هر کاری را با فکر شروع می کنند و تا رسیدن به نتیجه مطلوب اصرار می ورزند.

ثروتمندان بر این باور اند که برای بالاتر رفتن باید دیگران را نیز بالا بکشند و با موفقیت خود باعث موفقیت دیگران هم می شوند.

ثروتمندان به ظاهر اوضاع و شرایط اقتصادی توجهی نمی کنند و می دانند همواره فضای موفقیت و ثروت وجود دارد.

ثروتمندان باور دارند که وقتی حرکت کنند قدم به قدم راههای درست به آنها گفته خواهد شد و به شم و شهود درونی خود اعتماد می کنند.

ثروتمندان باور دارند که شکر گذاری نعمت شان را بیشتر خواهد کرد و همیشه به خاطر همه چیز سپاسگذار و شکر گذار خداوند هستند.

ثروتمندان به تجسم رویاها باور دارند و همواره نقطه رسیدن به هدف را در ذهنشان تجسم می کنند و آن را دنبال می کنند.

ثروتمندان باور دارند که باید بلافاصله به ایده های خود عمل کنند و آن را کمکی از جانب خداوند می دانند.

ثروتمندان باور دارند که باید با عشق کار کرد و همواره به کاری که انجام می دهند عشق می ورزند.

ثروتمندان باور دارند که فقط باید نفر اول باشند و همیشه می خواهند که نفر اول باشند و به دوم شدن هم رضایت نمی دهند.

ثروتمندان باور دارند که همواره باید کارهایشان را با بالاترین کیفیت انجام دهند و کیفیت بیشتر از کمیت برایشان اهمیت دارد.

ساختن باورهای نامحدود با جملات تاکیدی

Emphasis-sentences-1

من برای استفاده از تمام جنبه های زندگی ام پول زیادی درخواست می کنم.

من ایمان دارم که می توانم به مقدار زیاد ثروت داشته باشم .

من مطمئنم هر چه ایمان بیشتری به خداوند داشته باشم ثروتمند تر خواهم شد.

من مطمئنم خودم خالق آینده خودم هستم.

من در هر شرایطی و در هر سنی و با هر سرمایه ای و در هر جایی می توانم ثروتمند شوم.

من مطمئنم ثروت ها و نعمت ها تا ابد بیشتر و بیشتر می شود.

من برای موفق شدن اهداف مشخص و واضح و مکتوب دارم و آنها را هر روز مرور می کنم.

راحت ترین راه برای رسیدن به ثروت کار کردن تخصصی در شغل مورد علاقه من است.

من باور دارم که از هر فرصتی و موقعیتی ثروت می سازم.

من فقط به مسائلی که می خواهم وارد زندگی ام شوند توجه می کنم.

من هر اتفاقی که بی افتد آرامشم را حفظ می کنم.

من مواردی را که به موفق تر شدنم کمک می کند انجام می دهم.

من بعد از تصمیم گیری مناسب تا رسیدن به هدف با ایمان ادامه می دهم.

هر چه به دیگران کمک کنم که ثروتمند تر و شادتر باشند خودم نیز ثروتمند تر و شاد تر خواهم شد.

جهان من سرشار از ثروت و خوشبختی است که از هر جهت به سمت من روان است.

من همواره به ندای درونی خودم که سخن خداست و به من امید و آرامش و قدرت می دهد اعتماد کرده و همواره به آن عمل می کنم.

من همواره بخاطر داشته ها و ایده هایم سپاسگذار خداوند هستم.

من همیشه نقطه رسیدن به هدف را تجسم می کنم و از آن لذت می برم.

من بلافاصله به ایده هایم عمل می کنم چون می دانم آنها کمکی از جانب خداوند است.

من همواره شغلی را که به آن علاقه مندم را انتخاب می کنم.

من همواره می خواهم در هر جایی بهترین باشم .

من همواره کارهایم را با بالاترین کیفیت ممکن انجام می دهم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود